"ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ "
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 03 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI Lumens 27 ก.ค. 64
ประกาศ...เรื่อง งดการเรียนการสอนออนไลน์ 23 ก.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI Lumens ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 64
งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site 09 ก.ค. 64
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI Lumens ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 4500ANSI Lumens 19 มิ.ย. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน