ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
"ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของครู.กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 27 ม.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของนักเรียน.กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 27 ม.ค. 63
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561-2562 20 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 07 ม.ค. 62
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ 14 พ.ย. 61
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 14 พ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเชียง 02 ต.ค. 61
เลขที่บัญชี สำหรับการดำเนินงาน 08 ธ.ค. 60
ภาพกิจกรรม