ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
209 หมู่ที่ 8   ตำบลเชียงใหม่  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
เบอร์โทรศัพท์ 043-625079
Email : maipracha60@cmps.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :