ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการบันทึก... คลิก..>>
ผลการบันทึก... คลิก..>>

ผลสำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล (สำรวจโดยครู)

http://gg.gg/j2tam     ผลกราฟ       สารสนเทศภาพรวม
 

ผลการบันทึกการเรียนของนักเรียนด้วย (DLTV)
 

http://gg.gg/j2hot   ผลการบันทึก ม.1   ผลกราฟ

http://gg.gg/j2hgd  ผลการบันทึก ม.2   ผลกราฟ

http://gg.gg/j2hgz  ผลการบันทึก ม.3   ผลกราฟ

http://gg.gg/j2hhj   ผลการบันทึก ม.4   ผลกราฟ

http://gg.gg/j2hi0   ผลการบันทึก ม.5   ผลกราฟ

http://gg.gg/j2hig   ผลการบันทึก ม.6   ผลกราฟ