ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี
ประกาศ...โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563  ตามหนังสือที่ ศธ. 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ตามรายละเอียดด้่านล่างนี้
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,14:36   อ่าน 3616 ครั้ง