ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน
อยู่จริง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน ๑ คน โดยจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจำนวน ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเท่านั้น ผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องเตรียมหลักฐานในการรับเงินเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ โดยสามารถติดต่อรับเงินกับครูที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. และ
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ตามรายชื่อครูที่ปรึกษา ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,14:43   อ่าน 3877 ครั้ง