ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วุฒิพงษ์ พลเยี่ยม (บอล)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
อีเมล์ : ballmimi2535@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Bottom Up Thailand
ตำแหน่ง : Manager Bar bartender
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สุขุมวิท

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2561,16:46 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.98.177


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล