ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
209 หมู่ที่ 8   ตำบลเชียงใหม่  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
เบอร์โทรศัพท์ 043-625079
Email : maipracha60@cmps.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน