ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ดร.สมชาติ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  นำคณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 25ุ61 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,13:40   อ่าน 807 ครั้ง