ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
     กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข 
    สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ โรงเรียนได้แบ่งนักเรียนและคณะครู ออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง แข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2561
[รวมภาพกิจกรรมกีฬาสีทั้งหมด..คลิก..]
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,14:04   อ่าน 1289 ครั้ง