ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้จัดค่ายทักษะวิชาการวิทย์ คณิต อังกฤษและ GP สัมพันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 งานห้องเรียนพิเศษ(GP) โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้จัดค่ายทักษะวิชาการวิทย์ คณิต อังกฤษและ GP สัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสง์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างความสัมพันํธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นและสอดแทรกความรู้ตลอดการจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,13:33   อ่าน 155 ครั้ง