ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ได้ดำเนินการสอบตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET
วันที่ 27-28 มิถุนายน2562 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ได้ดำเนินการสอบตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET และเตรียมความพร้อมก่อนสอบTCAS เป็นสัปดาห์ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 เป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,15:48   อ่าน 67 ครั้ง