ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้รับการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้รับการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย โครงการและนโยบาย สพฐ. โดยท่านผอ.เชี่ยวชาญ ผอ.พีรพงษ์ พงษ์ศาสตร์ร่วมกับก.ต.ป.น. สายที่2 ดร.อุพิษ เหมือนทอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,15:51   อ่าน 64 ครั้ง