ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับรางวัล ScQA

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับรางวัล ScQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 โดยมี นายชอบ ธารมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นประธาน และในการดำเนินการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,09:53   อ่าน 222 ครั้ง