ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โดยงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 8 กลุ่มสาระฯ
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โดยงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 8 กลุ่มสาระฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาก่อนนำไปปฏิบัติและร่วมสังเกตุการสอนและเข้าสู่กระบวนการนิเทศภายในต่อไป
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,09:57   อ่าน 242 ครั้ง