ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้จัดอบรมตามโครงการ"ส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2562"
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โดยการอนุมัติงบประมาณจากกองทุกหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ และการอนุเคราะหฺ์วิทยากรคุณภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงใหม่ ครูผู้ประสานงานโครงการฯ แกนนำอย.น้อยและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้จัดอบรมตามโครงการ"ส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2562" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นายบุญจันทร์ ทิพชัย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,22:39   อ่าน 225 ครั้ง