ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 12-13 มีนาคม 2563
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน โดย ดร.สมชาติ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศึกษานิเทศก์ ของ สพม.27 นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน เป็นวิทยากรพิเศษในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ PLC นางวัลภา บุตรพรม ครูชำนาญการพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) และนายพยงค์ นาก้อนทอง ครูชำนาญการ เป็นวิทยากรในเรื่องการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ยุค 4.0
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,15:06   อ่าน 446 ครั้ง