ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างเพียงพอเพียง version 3.3
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างเพียงพอเพียง version 3.3  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมลำดวนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ภายใต้แกนนำ ดร.สมชาติ สุขใส ผู้อำนวนการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร หัวหน้าวิชาการ นางวัลภา บุตรพรม ที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,21:24   อ่าน 138 ครั้ง