ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
จึงขอประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการอ่านสารและคำประกาศเจตนารมย์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 

[คลิกอ่านเอกสารเพิ่มเติม]
 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,22:24   อ่าน 96 ครั้ง