ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จากท่านศึกษานิเทศก์ ดร.อธิศ ไชยคิรินทร์ และท่านศึกษานิเทศก์ บุรวัฒน์ โดยได้รับคำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,14:08   อ่าน 41 ครั้ง