ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานของลูกๆนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานของลูกๆนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสที่ได้นำนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ย. 2563 ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
1.) ประเภทมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่นได้รับรางวัล เหรียญทองจำนวน 2 รุ่น เหรียญเงินจำนวน 3 รุ่น และเหรียญทองแดงจำนวน 3 รุ่น โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้ 1. นายธนชัย บุตรหนองแสง 2. นายองอาจ ทิพชัย 3. นายณัฐวัธ บุญรอด 4.นายปิยะวัตร บุญสินชัย 5. นายนันทนากร ศรีละคร 6. นายสีนะพลสายเรือน 7.นายธนายุทธ โพธิ์ศรีขาม 8. นายปิยะ พิมพ์บน และได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนชัย บุตรหนองแสง และนายองอาจ ทิพชัย
2.)ประเภทกีฬาฟุตซอลได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,09:37   อ่าน 36 ครั้ง