ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรม ติวออนไลน์กับ
ในระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรม ติวออนไลน์กับ "โครงการ Sahapat Admission ครั้งที่ 23 ช่วงติวเข้มเก็บทุกเม็ด" โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากลูกๆนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความพยายามและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,09:58   อ่าน 145 ครั้ง