ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัวของนักเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,10:01   อ่าน 153 ครั้ง