ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาศึกษาดูงาน
วันที่ 22  มกราคม 2564 ดร.จำรอง  จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร ป้องศรี และคณะครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สังกัด สพม.27 ที่มาศึกษาดูงานแนวทางการประเมินภายนอกรอบ 4
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,09:31   อ่าน 507 ครั้ง