ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ปฎิบัติกิจกรรม อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ณ บ้านดอนควายและบ้านท่าเสียว

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ นางสุภา วิชพล ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ปฎิบัติกิจกรรม อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ณ บ้านดอนควายและบ้านท่าเสียว

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,19:39   อ่าน 195 ครั้ง