ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ปฎิบัติ กิจกรรม อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ณ บ้านบัวคำเหนือ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ นางสุภา วิชพล ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ปฎิบัติ กิจกรรม อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ณ บ้านบัวคำเหนือ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,19:56   อ่าน 209 ครั้ง