ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ปฎิบัติกิจกรรม อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ณ บ้านบัวคำใต้และบ้านหนองอึ่งโปโล บ้านดอนโอง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ นางสุภา วิชพล ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ปฎิบัติกิจกรรม อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ณ บ้านบัวคำใต้และบ้านหนองอึ่งโปโล บ้านดอนโอง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,20:04   อ่าน 247 ครั้ง