ภาพกิจกรรม
แนวทางปฎิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
- แนวทางปฎิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
- คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- โรงเรียนปลอดอัคคีภัย
- คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- คู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
- คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

(คลิกดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ)
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,21:28   อ่าน 213 ครั้ง