ภาพกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชีและสินทรัพย์

วันที่ 30 กรฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นางปัทมพร อารีเอื้อ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.รอ พร้อมคณะได้ออกมาติดตามการบริหารงานการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ ของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ชี้แนะ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร ไว้ ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,16:03   อ่าน 146 ครั้ง