ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายบุญส่ง จอมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ที่จัดโดยเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ชนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในองค์กรและชุมชนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ที่จัดโดยเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ชนรุ่นหลังต่อไป และเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในองค์กรและชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,20:49   อ่าน 56 ครั้ง