ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดคุณครูต้นคิดผลิตแผนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3
 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำ Community Website และจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่องในการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการจดบันทึกข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2557,07:06   อ่าน 1010 ครั้ง