ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ผู้สอนคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้าง (ภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ผู้สอนภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์... เรื่องปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศ...โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของครู.กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของนักเรียน.กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561-2562
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 62
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเชียง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 61
เลขที่บัญชี สำหรับการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 60
การขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 59
ประกาศโรงเรียน เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ค และห้องน้ำนักเรียนหญิง
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างค่าปรับปรุงราคาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนบูรณาการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58