ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 4500ANSI Lumens
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การประมูลร้านขายอาหารในโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าขายน้ำหวานในโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ผู้สอนคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้าง (ภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ผู้สอนภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์... เรื่องปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศ...โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของครู.กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของนักเรียน.กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561-2562
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 62
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเชียง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 61
เลขที่บัญชี สำหรับการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 60
การขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 59