ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยฯ
ชื่ออาจารย์ : ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2559,14:39  อ่าน 833 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางวัลภา บุตรพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2554,11:59  อ่าน 2206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยการบริหารงบประมาณ, เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ 3 กลุ่มสาระสังคมฯ
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพร สุนทรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2554,12:37  อ่าน 2997 ครั้ง
รายละเอียด..